Florence Nightingale Journal of Nursing
Research Article

ANTiKOAGULAN iLAÇLARIN KULLANIMINDA HASTA EĞiTiMiNiN ÖNEMi

1.

Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Florence Nightingale J Nurs 2001; 12: 69-78
Read: 509 Downloads: 310 Published: 23 December 2019
Files
EISSN 2687-6442