Florence Nightingale Journal of Nursing
Research Article

HEMATOLOJiK KANSERLi HASTA EŞlLERiNiN BAŞA ÇIKMA YOLLARI VE SOSYAL DESTEK SiSTEMLERiNiN DEPRESYON DÜZEYLERi iLE İLİŞKİSİ

Florence Nightingale J Nurs 2004; 13: 159-172
Read: 666 Downloads: 392 Published: 23 December 2019
Files
EISSN 2687-6442