Florence Nightingale Journal of Nursing
Research Article

HEMŞİRELERiN, ENDOTRAKEAL ASPiRASYONDA SERUM FiZYOLOJiK UYGULAMASINA iLiŞKiN BiLGi DURUMLARI

1.

Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

Florence Nightingale J Nurs 2001; 12: 45-56
Read: 492 Downloads: 352 Published: 23 December 2019
Files
EISSN 2687-6442