Florence Nightingale Journal of Nursing
Research Article

ÖRGÜTSEL İKLİM ÖLÇEĞİNİN UYARLANMASI VE YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN HASTANELERİNDEKİ ÖRGÜTSEL İKLİMLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ

Florence Nightingale J Nurs 2005; 13: 91-111
Read: 1092 Downloads: 635 Published: 22 December 2019
Files
EISSN 2687-6442