Florence Nightingale Journal of Nursing
Research Article

The Effect of Education Given to Children with Functional Constipation and Fecal Incontinence and Their Mothers on Anxiety and Constipation Management

1.

Department of Psychiatric Nursing, Yalova University Faculty of Health Sciences, Yalova, Turkey

2.

Department of Pediatric Surgery, Erzincan Binali Yildirim University School of Medicine, General Surgery, Erzincan, Turkey

3.

Department of Public Health Nursing, Yalova University Faculty of Health Sciences, Yalova, Turkey

4.

Division of Dietetics, Department of Nutrition and Dietetics, Erzincan Binali Yildirim University Faculty of Health Sciences, Erzincan, Turkey

5.

Division of Medical Biochemistry / Internal Medicine, Department of Mental Health and Diseases, Erzincan Binali Yildirim University School of Medicine, Basic Medical Sciences, Erzincan, Turkey

Florence Nightingale J Nurs 2020; 28: 321-332
DOI: 10.5152/FNJN.2020.19134
Read: 969 Downloads: 678 Published: 26 October 2020

AIM: This study aimed to determine the effect of multidimensional training program on children with constipation and fecal incontinence and their mothers on anxiety and their constipation management.

METHOD: The study had an experimental design with a pretest-posttest control group. The intervention group consisted of children diagnosed with functional constipation (n=20) and fecal incontinence (n=21) and their mothers in the Pediatric Surgery Clinic. The control group consisted of healthy (n=20) children who applied to two different Family Health Centers for any reason. Data were collected between February 2016 and June 2017 using a descriptive questionnaire, a nutrient consumption frequency form, the Rome III diagnostic criteria form, and the Trait Anxiety Scale for Children.

RESULTS: After the training program, the mean score of the Trait Anxiety Scale for Children decreased in both intervention groups (p<0.01) and increased in the control group (p<0.05). In addition, the frequency of the consumption of milk, caffeinated drinks, and white bread was reduced in the children of both intervention groups after the training program. The consumption of dried legumes, vegetables, and whole wheat bread increased. According to the Rome III diagnostic criteria, it was determined that constipation symptoms were not observed in 50% of the children.

CONCLUSION: The training program had a significant influence on the prevention and management of constipation and anxiety. Given that constipation is associated with both physical and mental health outcomes, the approach for the treatment should be holistic in nature, involving a multidisciplinary team.


 

Fonksiyonel Kabızlığı ve Fekal İnkontinansı Olan Çocuklara ve Annelerine Verilen Eğitimin Anksiyete ve Kabızlık Yönetimi Üzerine Etkisi

 

AMAÇ: Bu araştırma fonksiyonel kabızlığı ve fekal inkontinansı olan çocuklara ve annelerine verilen eğitimin anksiyete ve kabızlık yönetimi üzerine etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır.

YÖNTEM: Araştırma öntest-sontest kontrol gruplu deneysel tasarımda yürütülmüştür. Girişim grubunu Çocuk Cerrahisi Polikliniğinde fonksiyonel kabızlık (n=20) ile fonksiyonel kabızlık ve fekal inkontinans (n=21) tanısı konulan çocuklar ve anneleri oluşturmuştur. Kontrol grubu ise iki farklı Aile Sağlığı Merkezine herhangi bir nedenle başvuran sağlıklı (n=20) çocuklardan oluşmuştur. Araştırmanın verileri Şubat 2016-Haziran 2017 tarihleri arasında Tanımlayıcı Soru Formu, Besin Tüketim Sıklığı Formu, Rome III Tanı Ölçütleri Formu ve Çocuklar İçin Sürekli Kaygı Ölçeği ile toplanmıştır.

BULGULAR: Eğitim programından sonra her iki girişim grubu Sürekli Kaygı Ölçeği puan ortalamasında azalma (p<0,01), kontrol grubunda ise artma saptanmıştır (p<0,05). Ayrıca eğitim programından sonra her iki girişim grubu çocukların süt, kafeinli içecekler ve beyaz ekmek tüketimi sıklığında azalma, kurubaklagil, sebze ve tam buğday ekmeği tüketimi sıklığında ise artma belirlenmiştir. Rome III tanı ölçütlerine göre çocukların %50’sinde kabızlık belirtileri görülmemiştir.

SONUÇ: Eğitim programının fonksiyonel kabızlık ile fonksiyonel kabızlık ve fekal inkontinansı olan çocuklarda kabızlığın önlenmesi, yönetimi ve anksiyete üzerine önemli etkisinin olduğu belirlenmiştir. Fiziksel ve ruhsal sağlık sonuçlarıyla ilişkili olan kabızlığın tedavisi çok alanlı ekip anlayışı ve bütüncül yaklaşım ile yapılmalıdır. 

Cite this article as: Yıldırım, A., Biçer, Ş., Hacıhasanoğlu-Aşılar, R., Özdamar, M. Y., Şahin, H., Gül, V. (2020). The effect of multidimensional training program to children with functional constipation and fecal incontinence on children’s and their mothers’ anxiety and constipation management. Florence Nightingale Journal of Nursing, 28(3), 321-332.

Files
EISSN 2687-6442