Florence Nightingale Journal of Nursing
Research Article

RUHSAL BOZUKLUĞA SAHiP HASTASI OLAN AiLE BiREYLERiNiN GEREKSiNiMLERi VE SORUNLARI iLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI

1.

Prof. Dr. İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu.

Florence Nightingale J Nurs 1999; 12: 29-35
Read: 343 Downloads: 233 Published: 24 December 2019
Files
EISSN 2687-6442