Florence Nightingale Journal of Nursing
Research Article

YURTLARDA YAŞAYAN ÜNiVERSiTE ÖĞRENCiLERiNDE DEPRESYON, UMUTSUZLUK DURUMU VE BASA ÇIKMA YÖNTEMLERiNiN KARŞILAŞTIRILMASI

1.

Prof. Dr. İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu.

Florence Nightingale J Nurs 1999; 12: 21-28
Read: 633 Downloads: 467 Published: 24 December 2019
Files
EISSN 2687-6442